ORGANIZATION

International Advisory Committee
C. Oshima (Chair)    
E.Bauer C.S. Fadley M. Hibino
H. Ibach T. Ichinokawa T. Koshikawa
H. Lichte A. Lucas D. Newbury
Y. Nihei H. Rose W.-D. Schneider
R. Shimizu G.A. Somorjai S.Y. Tong
D.B. Williams P. Varga  

Organizing Committee

T. Koshikawa (Chair)    
M. Aono M. Asari F. Aumayr
T. Gustafsson M. Hashimoto M. Hibino
Y. Homma A. Ichimiya S. Ichimura
T. Ichinokawa J. Kawai J. Kobayashi
K. Morita S. Morita Y. Nihei
R. Oiwa K. Oura N. Osakabe
C. Oshima J. Osterwalder R. Shimizu
H. Shimoyama H. Tokumoto T.T. Tsong
J.F. Watts W. Widdra  

Executive Committee

S. Suzuki (Chair)
R. Oiwa (Vice-Chair)
M. Suzuki (Secretary)
F. Akinaga T. Andoh M.Doi
K. Dohmae R. Iiyoshi H. Ishii
A. Kurokawa G. Mizutani T. Nagatomi
M. Nagoshi H. Nakahara M. Nojima
T. Sakamoto M. Setoh T. Shiramizu
S. Ichimura T. Takeuchi M. Tomita
K. Yanagiuchi T.Yasue T. Adachi
K. Akutsu S. Hashimoto K.Miyazaki
K. Obori K. Sasakawa T. Sato
K. Shingu    

Program Committee

C. Oshima (Chair)
H. Hibino (Secretary)
T. Hirayama S. Ichimura J. Kawai
G. Mizutani S. Tanuma N.Yamamoto
T. Yasue H. Yurimoto
     
     

Publication Committee

J. Kawai (Chair)
K. Tanaka (Secretary)
K. Asakura T. G. Etoh Y. Fujii
K. Hata T. Ikuta Y. Kido
Y. Saito T. Saka R. Shimizu
Y. Takakuwa I. Tsuyumoto